Privacy beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via De Renovatieplanner Bewonersapp kan de verantwoordelijke jou informeren over de werkzaamheden in, aan of om jouw woning. Je kunt zelf informatie toevoegen of de verantwoordelijk kan informatie toevoegen. De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Adresgegevens
  4. Telefoonnummer
  5. Email adres

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze apps, website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Renovatieplanner verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  1. Uw naam wordt gebruikt om de communicatie persoonlijk te maken
  2. Uw adres wordt gebruikt om de juiste informatie over de woning waarin u woont, aan uw app te kunnen koppelen
  3. Uw geslacht wordt gebruikt om de juiste aanhef in communicatie te kunnen hanteren
  4. Uw telefoonnummer kan worden gebruikt door de verantwoordelijke om persoonlijk contact met u op te nemen
  5. Uw emailadres wordt gebruikt om een account te registreren waarmee u inzage hebt in uw persoonlijke data

Hoe lang we gegevens bewaren

De Renovatieplanner zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De verantwoordelijke kan persoonsgegevens verwijderen na afloop van het project.

Delen met anderen

De Renovatieplanner verzamelt de gegevens in opdracht van de verantwoordelijke ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden.
De Renovatieplanner verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@renovatieplanner.nl.

Beveiliging

De Renovatieplanner neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@renovatieplanner.nl.

Contact

avg@renovatieplanner.nl

De Renovatieplanner B.V.

Morsestraat 6, 8013PP, Zwolle

085 760 0565